ΣτΕ : Νόμιμα άλλα 8 σχέδια Π.Δ για το σχέδιο «Αθηνά»

0

Νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ακόμη 8 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων- απ’ τα συνολικά 36- αναφορικά με το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας, περί αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεβάζοντας το σύνολο των εγκριθέντων σχεδίων στα 29.

Ειδικότερα τα εν λόγω 8 σχέδια διαταγμάτων, τα οποία επεξεργάστηκε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό την προεδρία της αντιπροέδρου Αγγελικής Θεοφιλοπούλου, αφορούν : 1) την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 2)την κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, 3)τη μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4)την κατάργηση-συγχώνευση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5)τη μετονομασία Σχολών και Τμημάτων -συγχώνευση Τμημάτων – κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας, 6)τη συγχώνευση ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος-ίδρυση Σχολής-ίδρυση Τμήματος-συγχώνευση Σχολών-μετονομασία και συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων -συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, 7)τη μετονομασία του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου-συγχώνευση-κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων-ίδρυση Σχολής-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 8)τη μετονομασία Τμήματος-συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων-ίδρυση Σχολών-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Σχόλια