ΣτΕ: νόμιμα τα ΠΔ για την κατάργηση των Προξενείων

0

Στα πλαίσια ελέγχου της νομιμότητας των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, το Συμβούλιο της Επικρατείας άνοιξε το δρόμο  για την κατάργηση επτά Γενικών Προξενείων της χώρας μας  και δύο Προξενείων στο εξωτερικό, όπως επίσης και την κατάργηση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδος στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, με τρία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων καταργούνται τα Γενικά Προξενεία Βρυξελλών, Λονδίνου, Παρισίων, Αννοβέρου, Κολωνίας, Λειψίας και Νάπολης. Επίσης, καταργούνται τα προξενεία Νις και Ντέρμπαν.

Παράλληλα, συνιστώνται προξενικά γραφεία σε τρεις Πρεσβείες μας. Συγκεκριμένα, συνίσταται: α) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία των Βρυξελλών με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη της επικράτεια του Βελγίου, β) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Λονδίνου με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, γ) Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία Παρισίων με περιφέρεια αρμοδιότητας όλη την επικράτεια της Γαλλίας με εξαίρεση τις περιοχές που υπάγονται στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γενικού Προξενείου Μασσαλίας.

Σχόλια