ΣτΕ: Νόμιμα τα πρόστιμα της ΑΔΑΕ στον ΟΤΕ για περιστατικά υποκλοπών

0

Πρόστιμα ύψους 145.000 ευρώ για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας με αφορμή τρεις παλαιότερες υποθέσεις υποκλοπών, επικύρωσε σε βάρος του ΟΤΕ, το Συμβούλιο Επικρατείας.Τα σχετικά πρόστιμα είχε επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, καθώς είχε κρίνει πως ο ΟΤΕ δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή παραβιάσεων του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και για μη έγκαιρη ενημέρωση της Αρχής για τρία συμβάντα υποκλοπών.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε παραβάσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, αυτό αφορά αφενός σε ελλιπή μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών, αφετέρου στην μη ενημέρωση της ΑΔΑΕ. Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, σε περιπτώσεις ευρημάτων υποκλοπών, ο τηλεπικοινωνιακός φορέας έχει υποχρέωση από την νομοθεσία να ενημερώνει αμέσως την Αρχή, προκειμένου υπάλληλός της να είναι παρών κατά την αφαίρεση των κοριών και κατά την διενέργεια των ανακρίσεων, είτε αυτές διενεργούνται από την Αστυνομία είτε από την Εισαγγελία.

Αντίθετα, ο ΟΤΕ υποστήριξε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι δεν έχει την υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για τα περιστατικά υποκλοπών. Ακόμη όμως και αν υποτεθεί ότι ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση να παρίσταται εκπρόσωπος της ΑΔΑΕ κατά τις ανακριτικές πράξεις, αυτός που πρέπει να ενημερώσει την Αρχή είναι η Αστυνομία ή η Εισαγγελία και όχι ο ΟΤΕ.

 

Σχόλια