ΣτΕ: Νόμιμα τα συνεργεία μικροφθορών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 228/2009 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ξεχωριστής κατηγορίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, δηλαδή των συνεργείων επιδιόρθωσης μικροφθορών και μικροζημιών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Ειδικότερα, τα συνεργεία αυτής της κατηγορίας θα επισκευάζουν βαθουλώματα, εκδορές, γραμμώσεις, κακώσεις στα καπό, φτερά, παράθυρα, ζάντες των τροχών, κ.λπ. των αυτοκινήτων και των μοτοποδηλάτων.
Συγκεκριμένα, στα συνεργεία μικροζημιών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών απαγορεύεται «η εκτέλεση μειζόνων εργασιών φανοποιίας – βαφής (σφυρηλατήσεις, εξαγωγές – τοποθετήσεις ή αντικαταστάσεις μερών, που έχουν υποστεί παραμορφώσεις και ζημιές από αυτοκινητικά ατυχήματα ή από άλλη αιτία) στο πλαίσιο (σασί) ή στις άλλες επιφάνειες (καπό, φτερά κ.ά.) των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας επισκευής και συντήρησης σε φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων». Ακόμη, αναφέρεται στο σχέδιο διατάγματος ότι μικρές επιδιορθώσεις που «απαιτούν χρήση συμβατικών χρωμάτων βαφής (όχι υδατοδιαλυτών χρωμάτων) δεν θα εκτελούνται στα συνεργεία μικρών επιδιορθώσεων».
Προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας τα συνεργεία μικροεπισκευών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών πρέπει να διαθέτουν χώρο τουλάχιστον 60 τετραγωνικών μέτρων και να έχουν βοηθητικό χώρο 10 τ.μ.

Σχόλια