ΣτΕ: Νόμιμες και συνταγματικές οι περικοπές σε υπαλλήλους ΥΠΟΙΚ, ΡΑΕ και Επ. Κεφαλαιαγοράς

0

Νόμιμες και συνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις περικοπές των αποδοχών στους υπαλλήλους του Υπουργείου ΟΙκονομικών καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος και οι εργαζόμενοι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητούσαν να ακυρωθεί, ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4024/2011) και καθορίζει τις αποδοχές των απασχολούμενων στις Αρχές (επιστημονικό προσωπικό, δικηγόροι κ.λπ.). Με την προσφυγή τους δε, είχαν ζητήσει να ακυρωθεί η απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2012 των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, η οποία καθόριζε τις αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Από την πλευρά τους , οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικά και παράνομα τα εκκαθαριστικά φύλλα μισθοδοσίας τους, με τις περικοπές των αποδοχών τους, σύμφωνα με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του Ν. 4024/2011.

Τέλος, οι υπάλληλοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχαν ζητήσει να κριθεί αντισυνταγματική και παράνομη και κατά συνέπεια να ακυρωθεί η απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου για την καθιέρωση των αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και την κατάταξη και εξέλιξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια. Η δημοσίευση των τριών αποφάσεων αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίμηνο.