ΣτΕ: Νόμιμες οι αναδασώσεις των λατομείων όταν σταματούν οι εξορύξεις

0

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απεφάνθη ότι είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους οι αποφάσεις για αναδάσωση των εκτάσεων των λατομείων όπου έχουν σταματήσει οι εξορύξεις, ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για δημόσιες ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.

Το ΣτΕ, απορρίπτοντας την αίτηση της εταιρείας «Κέκρωψ» για άρση της αναδάσωσης των 206 στρεμμάτων του παλαιού της λατομείου στα Τουρκοβούνια, επισήμανε στην απόφασή του ότι
η χορήγηση αδειών για λατομική λειτουργία σε δασικές εκτάσεις δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών.

Υποστήριξε δε ότι οι εταιρείες υποχρεούνται μετά την παύση της εξόρυξης να προχωρούν σε αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, χωρίς να έχει σημασία εάν είναι ιδιωτικές ή δημόσιες εκτάσεις, ενώ μη τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης παρέχει στην Πολιτεία το δικαίωμα να κηρύξει την έκταση αναδασωτέα.

Σχόλια