ΣτΕ: Νόμιμες οι τροποποιήσεις Π.Δ του σχεδίου «Αθηνά»

0

Νόμιμες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι τροποποιήσεις του υπουργείου Παιδείας, σε 14 Προεδρικά Διατάγματα, αναφορικά με το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, με νέα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που κατατέθηκαν προς επεξεργασία στο ΣτΕ, επέρχονται αλλαγές σε 14 από τα 36 Προεδρικά Διατάγματα του σχεδίου «Αθηνά». Με τα νέα Π.Δ γίνονται κάποιες αναγκαίες διορθώσεις, ενώ παράλληλα συμπληρώνονται τα παλαιά διατάγματα με ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμες όλες σχεδόν τις τροποποιήσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι πράττει κατά παρέκκλιση, καθώς πριν την αποστολή των διαταγμάτων, έπρεπε να έχει προηγηθεί η έκδοση γνώμης, από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και από τα αρμόδια συμβούλια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετά από σχετική γνώμη της Συγκλήτου του αρμόδιου ιδρύματος, διαδικασία, η οποία δεν ακολουθήθηκε. Όπως επεσήμαναν οι Σύμβουλοι, «επειδή οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τα επίμαχα διατάγματα είτε αφορούν διορθώσεις, είτε εισάγουν περιορισμένης εκτάσεως συμπληρωματικές μεταβατικές διατάξεις, προς διευκόλυνση της εφαρμογής των ήδη εκδοθέντων διαταγμάτων, μόνη η παράλειψη των προβλεπομένων γνωμοδοτήσεων δεν καθιστά τα σχέδια διαταγμάτων μη νόμιμα».
 

Σχόλια