ΣτΕ: Νόμιμη η ανάκληση της άδειας της ΑΤΕ

0

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης σειράς αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες το καλοκαίρι του 2012 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με διορισμό εκκαθαριστή, ενώ, παράλληλα ρυθμίστηκε και η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ίδιας τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς.
                                        
Επιπλέον, με τις αιτήσεις ακύρωσης είχε ζητηθεί και η ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο, κατά την ειδική εκκαθάριση. Τις αιτήσεις ακύρωσης είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, το Ταμείο Πρόνοιάς τους καθώς και εργαζόμενοι της ίδιας τράπεζας.

Με την απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις σχετικά με την ΑΤΕ και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, είναι νόμιμες και έχουν επαρκή αιτιολογία.              

 
 

Σχόλια