ΣτΕ: Νόμιμη η έκθεση αυτοψίας για τις αυθαίρετες κατασκευές

0

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος ο κ. Κ. Μενουδάκος, εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας κ. Ν. Ρόζος) έκρινε νόμιμη την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου η οποία αφορούσε προσθήκες σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης – Σουνίου στο ύψος των Καλυβίων. Σύμφωνα με την έκθεση οι σχετικές προσθήκες χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες ενώ παράλληλα επέβλήθη και πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη προσβάλλοντας τη διαδικασία που ακολούθησε η Πολεοδομία, ως μη νόμιμη. Τελικά, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αρθμ. 1167/2011 απόφαση του, έκρινε ως νόμιμη την έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας, αν και δεν είχε προηγηθεί ειδοποίηση του ενδιαφερομένου. Επίσης στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση εκ µέρους του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου για έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας µε σκοπό τη νοµιµοποίηση της κατασκευής, τότε αυτοµάτως αναστέλλεται η έκθεση αυτοψίας ως προς το σκέλος της κατεδάφισης.

Σχόλια