ΣτΕ: νόμιμη η κατάσχεση λογαριασμών και χωρίς προειδοποίηση του οφειλέτη

0

Σύμφωνη με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την κατάσχεση υπέρ του Δημοσίου, χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών, ακόμη και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή τους.

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 2082/2014 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ και όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και στον Κώδικα Δικονομίας, ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει δικαστικά με τη διεξαγωγή διαγνωστικής δίκης, ενώ παράλληλα έχει πληροφορηθεί το χρέος του. Όπως τονίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, «ο οφειλέτης γνωρίζει ευθέως πότε το βεβαιωμένο χρέος του καθίσταται ληξιπρόθεσμο» και «από την επομένη της ημέρας κατά την οποία το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, είναι δυνατή η λήψη εις βάρος του αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη του χρέους».

Ειδικότερα, εάν ο οφειλέτης δεν είναι συνεπής, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, συντάσσεται το κατασχετήριο το οποίο δεν κοινοποιείται σε εκείνον, παρά μόνον στην τράπεζα. Οπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι του ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στο να μην προλάβει να άρει τις καταθέσεις του. «Η μη κοινοποίηση στον οφειλέτη οφείλεται στον προφανή λόγο ότι εάν αυτός επληροφορείτο την επικείμενη λήψη του μέτρου, θα έσπευδε να εισπράξει από τον τρίτο τα οφειλόμενα σε αυτόν χρήματα ή απαιτήσεις ή θα ανελάμβανε τα εις χείρας τρίτου κινητά του, με συνέπεια βεβαίως να καθίσταται αδύνατη η εξ αυτών ικανοποίηση της αξιώσεως του Δημοσίου».  
 

Σχόλια