ΣτΕ: Νόμιμη η Οικονομική Αστυνομία

0

Με την υπ’ αριθμό 29/2011 γνωμοδότησή του, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Κατά το σχέδιο του συγκεκριμένου διατάγματος οι δύο υπηρεσίες θα υπάγονται στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και θα εποπτεύονται από τον αρχηγό του σώματος. Παράλληλα, τα στελέχη της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, η Οικονομική Αστυνομία θα είναι αρμόδια για: Την παράνομη νομιμοποίηση εσόδων, την κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας, την καταπάτηση δημόσιων εκτάσεων (δασικών κ.λπ.), τις παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Ομίλων, την παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος, την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος, το λαθρεμπόριο, την παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων, την απόκρυψη ή αλλοίωση φορολογικών στοιχείων, τη μη έκδοση αποδείξεων, τις παραβάσεις που τελούνται στα πρακτορεία, στους φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και καζίνο, τη μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών, τις υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, τις παράνομες συνταγογραφήσεις και την έκδοση αναληθών γνωματεύσεων ιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου καθώς επίσης και για τη μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Σχόλια