ΣτΕ: Νόμιμη η παράταση του χρόνου κράτησης των αλλοδαπών

0

Το ΣτΕ, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, έκρινε επί της νομιμότητας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 114/2010 που αφορά «την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης στους αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα».

Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, οι προς απέλαση αλλοδαποί δύνανται να παραμείνουν υπό κράτηση έως και ένα χρόνο.

Να σημειωθεί ότι υπό το προηγούμενο καθεστώς το ανώτατο όριο κράτησης οριζόταν στους έξι μήνες, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το διάστημα αυτό κρίθηκε ανεπαρκές. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ, οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου των κρατουμένων αλλοδαπών πρέπει να εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, οι αιτούντες ασύλου δεν απελαύνονται.