ΣτΕ: Νόμιμο και Συνταγματικό το σχέδιο «Αθηνά» για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ

0

Συνταγματικό και νόμιμο κρίθηκε από το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Ειδικότερα, με 36 Προεδρικά Διατάγματα πέρυσι, έγινε η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, με την κατάργηση, συγχώνευση, ημετονομασία, κλπ των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Τότε, το ΤΕΙ της Αθήνας προσέφυγε στο ΣτΕ και ζήτησε να κριθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το σχέδιο «Αθηνά», όπως και το σχετικό Προεδρικό Διατάγματα 95/2014 με το οποίο έγινε συγχώνευση Τμημάτων. Σημειώνεται ότι στο ΣτΕ έχουν προσφύγει και άλλα ΑΕΙ κατά του ίδιου σχεδίου.

Το ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 263/2014 απόφασή του, απέρριψε την κοινή προσφυγή του ΤΕΙ Αθήνας (και έξι καθηγητών του), της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι δικαστές έκριναν ότι η συγχώνευση, η κατάργηση, η μετονομασία Τμημάτων, κλπ με Προεδρικά Διατάγματα, «κατόπιν τεκμηριωμένης βάσει των κριτηρίων του νόμου 4009/2011 και με απλή γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του συμβουλίου του κάθε Ιδρύματος, μετά από γνώμη της συγκλήτου», δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την Παιδεία.

Τέλος, κρίθηκε με τη δικαστική απόφαση ότι είναι συνταγματική και νόμιμη η όλη διαδικασία που τηρήθηκε για την έκδοση του επίμαχου διατάγματος για το ΤΕΙ Αθήνας, ενώ απέρριψε το ΣτΕ τους ισχυρισμούς του ΤΕΙ ότι παραβιάζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

 

Σχόλια