ΣτΕ: Νόμιμο το ΠΔ για μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων

0

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων Οικονομίας και Προστασίας του Πολίτη, με τροποποίηση του ΠΔ189/2009.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο κρίνει ότι “η εκ νέου επιχειρούμενη αθρόα μεταφορά αρμοδιοτήτων του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υποδηλώνει μεν νέα μεταβολή των απόψεων της Διοίκησης για το ζήτημα αυτό σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ευρίσκει δε έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985”.
Την ίδια ώρα πάντως, το ΣτΕ, στην υπ αριθμό 49/2010 γνωμοδότησή του, αναφέρει ότι λόγω της μεγάλης έκτασης μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων θα ήταν σκόπιμο να ερευνηθεί αν όλες οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες, στις οποίες συγκαταλέγεται και η υποστήριξη ασφαλιστικών οργανισμών και η ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας ναυτικών, προσιδιάζουν στη φύση και την αποστολή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σχόλια