ΣτΕ: Νόμιμο το ΠΔ για τις αλλαγές στα υπουργεία

0

Την έγκρισή του έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αλλαγές στους Οργανισμούς και στις Γενικές Γραμματείες των υπουργείων όπως προέκυψαν μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, αυτές αφορούν στη συγκρότηση υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την ανασύσταση του υπουργείου Εσωτερικών, τη συγχώνευση των υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με το ίδιο σχέδιο διατάγματος μεταφέρεται στον Πρωθυπουργό η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, ενώ επαναφέρεται στο υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Ταυτόχρονα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναβαθμίζεται σε υπουργείο με τον τίτλο “Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”.

Παράλληλα, στο νεοσύστατο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μεταφέρονται, μεταξύ  άλλων, από το παλαιό υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι: α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, , γ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και το δ) το Εθνικό Τυπογραφείο

Σύμφωνα με το σχέδιο Διατάγματος στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως και η εποπτεία από κοινού με το υπουργείο Ανάπτυξης του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα». Ακόμη, υπάγεται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΑΣΕΠ.

Το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συγχωνεύονται στο “Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευμένων υπουργείων.

Τέλος, οι δικαστές επισημαίνουν ότι επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν η κατάρτιση νέων Οργανισμών στα νεοσυσταθέντα υπουργεία, όπως επίσης και η σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
 

Σχόλια