ΣτΕ: Νόμιμος ο καθορισμός ανώτατου ορίου στα εισιτήρια των πλοίων

0

Νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) τη δυνατότητα του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να προσδιορίζει το ανώτατο όριο των εισιτηρίων των πλοίων, όπως και το ωράριο των δρομολογίων τους απορρίπτοντας τις προσφυγές δύο ναυτιλιακών εταιρειών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες υποστήριζαν ότι ο καθορισμός των ναύλων, από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία.

Η απόφαση του ΣτΕ επικαλείται το δημόσιο συμφέρον και τις συνταγματικές επιταγές και απορρίπτει ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς των ναυτιλιακών εταιρειών αναφέροντας ότι ο καθορισμός των ναύλων των πλοίων γίνεται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ των πλοιοκτητών. Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε ότι σε σχέση με το ωράριο των δρομολογίων είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση που τροποποιεί τις ώρες δρομολογίου πλοίου, για λόγους ασφαλείας του πλοίου και της τάξεως στα λιμάνια.

 

Σχόλια