ΣτΕ: όχι στην ανέργερση εμπορικού κέντρου στην Ακαδημία Πλάτωνος

0

Παράνομο κρίθηκε από το  Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο αφορούσε στους όρους δόμησης για την κατασκευή του εμπορικού κέντρου Academy Gardens.  Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ το προβλεπόμενο ύψος της κατασκευής δεν είναι το προβλεπόμενο για την περιοχή.  

Συγκεκριμένα, το Προεδρικό Διάταγμα κρίθηκε παράνομο σε ό,τι αφορά στο προβλεπόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, ενώ αντίθετα  κρίθηκε νόμιμο ως προς το σκέλος που αφορά στον προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης και στους λοιπούς όρους δόμησης.

Η επένδυση αφορά έκταση που προσεγγίζει τα 20 στρέμματα, στη συμβολή των οδών Κηφισού και Λένορμαν, την οποία απέκτησε η εταιρεία Artume το 2007. Πρόκειται για τμήμα της έκτασης στην οποία κατά το παρελθόν στεγάζονταν εγκαταστάσεις της κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη.  

Σημειώνεται ότι στην επένδυση αντιδρούν και κάτοικοι της περιοχής, με βασικό τους επιχείρημα ότι αυτή γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, κάτι το οποίο απορρίπτει η διοίκηση της εταιρείας, σημειώνοντας ότι το προς ανάπτυξη οικόπεδο απέχει περισσότερο από ένα χιλιόμετρο από τον αρχαιολογικό χώρο.

Σχόλια