ΣτΕ: Όχι στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με ιδιωτικά έγγραφα

0

Σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 180/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (διαδικασία αναστολών) κρίθηκε ότι με την διαδικασία που ακολουθείται για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων νέας γενιάς «υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω βλάβης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων με την πραγματοποίηση και νέας αυθαίρετης δόμησης».

Για το λόγο αυτό μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κυρίας προσφυγής (αίτηση ακύρωσης) των κατοίκων του Αμαρουσίου που έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, οι σύμβουλοι Επικρατείας διέκοψαν την υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων βάσει δικαιολογητικών πέραν αυτών που προβλέπονται στον αρχικό νόμο.

Παράλληλα, οι δικαστές διέταξαν την διακοπή της επεξεργασίας των αιτήσεων εκείνων που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των μεταγενέστερων νόμων που τροποποίησαν τον αρχικό.

Συνεπώς, θα συνεχιστεί η εξέταση μόνο εκείνων των αιτήσεων που στηρίζουν την απόδειξη του χρόνου κατασκευής της αυθαίρετης οικοδομής σε αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα και όχι σε ιδιωτικά έγγραφα ή βεβαιώσεις.

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν προσφύγει κάτοικοι του Αμαρουσίου οι οποίοι επικαλούνται ότι θίγονται με το νόμο που προβλέπει τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και την επιβολή ειδικού προστίμου υπέρ του «πράσινου ταμείου».

Σχόλια