ΣτΕ: Παράνομη η θέσπιση ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικηγόρων

0

Αναρμόδιος για θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δικηγόρων που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας είναι ο Γενικός Γραμματέας κάθε Περιφέρειας και, συνεπώς, οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής για θέσπιση του 65ου έτους της ηλικίας ως ορίου αποχώρησης των δικηγόρων αυτών από την υπηρεσία είναι παράνομες. Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 3690/2009 απόφασή της, κάνοντας δεκτή την αίτηση έξι δικηγόρων του Δήμου Αθηναίων, που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 19.12.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η από 17.12.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
Με την απόφασή του αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας είχε προβεί σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία συνίστατο στην πρόβλεψη 40 θέσεων δικηγόρων (20 δικηγόρων και 20 δικηγόρων-νομικών συμβούλων), καθώς και στη θέσπιση ορίου ηλικίας (65ο έτος) για την αποχώρηση των δικηγόρων και των δικηγόρων-νομικών συμβούλων του δήμου, ανεξαρτήτως του συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας τους και κατ’ εξαίρεση για όσους δεν αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης των δημοτικών υπαλλήλων.
Ωστόσο, όπως απεφάνθη η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει εκ του νόμου εξουσιοδότηση να «θεσπίζει εγκύρως όριο ηλικίας εξόδου από την υπηρεσία των δικηγόρων που υπηρετούν με σχέση εμμίσθου εντολής στους οικείους Δήμους», παρά μόνο να προχωρεί στη σύσταση ή κατάργηση των θέσεών τους. Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένοι δικηγόροι «δεν αποτελούν διοικητικό προσωπικό των νομικών αυτών προσώπων».

Σχόλια