ΣτΕ: Παράνομη η αύξηση του συντελεστή δόμησης στην Ακαδημία Πλάτωνος

0

Η αύξηση του συντελεστή δόμησης προβλεπόταν με διάταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζεται η τροποποίηση του συντελεστή δόμησης των οικοπέδων και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων, στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το ΠΔ στο σύνολό του, με εξαίρεση τη συγκεκριμένη επιμέρους διάταξη. Συγκεκριμένα, το Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε μη νόμιμη τη διάταξη εκείνη, με την οποία ορίζεται συντελεστής δόμησης 2,4 στον τομέα ΙΙΙ που έχει μέτωπο τον Κηφισό ενώ κρίθηκε παράνομο και το προβλεπόμενο ανώτατο ύψος των κτιρίων, το οποίο ήταν 18 μέτρα.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι από το άρθρο 24 του Συντάγματος απορρέει υποχρέωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνεπώς, απεφάνθησαν ότι ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο συντελεστή δόμησης που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής που είναι 2,1, όπως επίσης το ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο μέγιστο ύψος που είναι τα 15 μέτρα.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι από το άρθρο 24 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και την πολεοδομική νομοθεσία (Ν. 2508/1997 και 3028/2002) επιτρέπεται «η τροποποίηση των προβλεπόμενων από το ρυμοτομικό σχέδιο όρων και περιορισμών δόμησης ευρύτερης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ως “περιοχή ανάπλασης”, στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος, υπό την προϋπόθεση πάντως, ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν αναιρούν τη δυνατότητα ανάπλασης της περιοχής στο μέλλον σύμφωνα με τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις, εφόσον, δηλαδή, οι όροι αυτοί στοιχούν προς τις προβλέψεις του ΓΠΣ και θεσπίζονται αιτιολογημένα, κατόπιν μελέτης που έχει εκπονηθεί με σκοπό την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής».

Τέλος, σημειώνεται ότι με τη γνωμοδότηση του ΣτΕ τονίζεται ότι το επίμαχο διάταγμα πρέπει να δημοσιευθεί άμεσα, καθώς τόσο το ΥΠΕΚΑ όσο και ο Δήμος Αθηναίων έχουν επιβάλει αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών κατά την τελευταία διετία (2010-2012) και πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων στην περιοχή του αρχαιολογικού άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος

Σχόλια