ΣτΕ: Παράνομη η υπουργική απόφαση για το ύψος του ΦΑΠ τη διετία 2012-2013 στη Ν. Μάκρη

0

To Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως παράνομη την υπουργική απόφαση που προσδιόρισε το ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων κατά τη διετία 2012-2013, στην περιοχή της Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι δικαστές έκριναν ότι «ο προσδιορισμός της αξίας των οικοπέδων στην επίδικη περιοχή στηρίχθηκε σε συγκριτικό στοιχείο αναγόμενο στο έτος 2010, με αποτέλεσμα ο καθορισμός της αξίας των αυτών ακινήτων κατά τη διετία 2012-2013 να είναι πλασματικός, αφού ερείδεται επί ανεπίκαιρου για τα έτη αυτά συγκριτικού στοιχείου», καθώς η υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό της κατώτερης τιμής της αξίας των οικοπέδων για τα έτη 2011-2013, έλαβε υπόψη της συγκριτικά στοιχεία μόνο του έτους 2010 και όχι των επομένων δύο ετών, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Ο νόμος 3842/2010 προβλέπει ότι για την επιβολή του ΦΑΠ, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας τους. Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση στις 5.6.2013 προσδιόρισε για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στα 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον ΦΑΠ φυσικών προσώπων στο Δήμο Ν. Μάκρης, λαμβάνοντας υπόψιν ως συγκριτικό στοιχείο ακίνητο στον ίδιο Δήμο το οποίο μεταβιβάστηκε το 2010.

Ωστόσο, κάτοικοι της Ν. Μάκρης προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση, ως αντίθετη στην συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και στα άρθρα 24 και 43 του Συντάγματος. Οι δικαστές απέρριψαν τους παραπάνω ισχυρισμούς ως αβάσιμους και τόνισαν ότι δεν επιτρέπεται η αναδρομική επιβολή φόρου γιατί αν δεν εκδίδονταν η απόφαση θα ήταν ανέφικτη η επιβολή φόρου στα ακίνητα της Ν. Μάκρης, με συνέπεια «την ανεπίτρεπτη απαλλαγή των υπόχρεων ιδιοκτητών ακινήτων για την καταβολή του».

Επομένως, το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση κατά το σκέλος εκείνο που αφορά το ύψος τους ΦΑΠ την διετία 2012-2013 – αντίθετα, κρίθηκε νόμιμος ο προσδιορισμός του ΦΑΠ του έτους 2011 – αλλά λόγω της σπουδαιότητας του όλου θέματος, παρέπεμψε το ζήτημα προς οριστική κρίση στην αυξημένη επταμελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος.
 

Σχόλια