ΣτΕ: Παράνομο το ΠΔ για την πολεοδομική μελέτη του Δήμου Αλίμου

0

Με την υπ αριθμόν 24/2010 γνωμοδότησή του, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε παράνομο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου του Δήμου Αλίμου Αττικής, στο τέρμα της οδού Ζαλόγγου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΣτΕ τοποθετείται επί του θέματος, καθώς και το 2008, με την υπ αριθμόν 119/2008 γνωμοδότησή του, το Ε Τμήμα του Δικαστηρίου είχε και πάλι κρίνει παράνομο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Στο κείμενο της γνωμοδότησής του, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι “ο καθορισμός των όρων δόμησης και των χρήσεων γης πρέπει να υπαγορεύονται από πολεοδομικά κριτήρια, δηλαδή να αποβλέπουν στην αρτιότερη πολεοδομική διαρρύθμιση της πόλης και στη διαμόρφωση όρων λειτουργίας της και συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων με τους οποίους να εξυπηρετούνται οι κοινές ανάγκες από απόψεως, ιδίως, υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας, κυκλοφορίας και αισθητικής”. Επιπλέον προστίθεται ότι “η προτεινόμενη πολεοδομική ρύθμιση αποκλίνει, όσον αφορά τον καθορισμό του βασικού όρου δόμησης, ήτοι της αρτιότητας των οικοπέδων, από τον κανόνα που ισχύει για την υπόλοιπη εντός σχεδίου περιοχή εκατέρωθεν της Λ. Αλίμου, η απόκλιση δε αυτή επέλεγη με κριτήριο την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση και συγκεκριμένα ενόψει του αριθμού και του μεγέθους των υφιστάμενων ιδιοκτησιών στην περιοχή ένταξης”. ;

Σχόλια