ΣτΕ: Παράνομος ο κανονισμός λειτουργίας των Πρακτορείων Αμοιβαίου Στοιχήματος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος

0

Αντισυνταγματική και μη νόμιμη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η, από 16ης Δεκεμβρίου 1997, απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Πρακτορείων Αμοιβαίου Στοιχήματος του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Ένωση Πρακτόρων Προϊππόδρομιακού Στοιχήματος, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κανονισμός είναι παράνομος, καθώς εισάγονται νέες ρυθμίσεις βλαπτικές για την άσκηση του επαγγέλματος των μελών. Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός υποχρεώνει τα πρακτορεία να διαθέτουν και να διατηρούν με δικές τους δαπάνες τον απαραίτητο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του ιπποδρομιακού στοιχήματος εξοπλισμό.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κανονισμός αντιβαίνει στο άρθρο 43 του Συντάγματος, γιατί έπρεπε, όπως επισημαίνεται, να εκδοθεί με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση.

Σχόλια