ΣτΕ: πράσινο φως για τα έργα υποστήριξης στον Αχελώο

0

Όπως αποφάσισε το ΣΥμβούλιο της Επικρατείας, μπορούν να συνεχιστούν τα έργα υποστήριξης στον Αχελώο έως την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση του ΣτΕ αφορά μόνο τα έργα συντήρησης της σήραγγας. Οι βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από την απόφαση του ΣτΕ είναι: α)η λήψη τους διασφαλίζει τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας, β) ότι τα μέτρα δεν συνεπάγονται την κατασκευή της τελικής επένδυσης και ότι γ) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, η διοίκηση δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει εργοτάξια εγκατεστημένα στις κοίτες του Αχελώου και των παραποτάμων του.

Σχόλια