ΣτΕ: Πράσινο φως στην αναγνώριση των πτυχίων κολεγίων

0

Νόμιμο κρίθηκε από το ΣτΕ το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που προβλέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών πτυχίων, που χορηγούν κολέγια και κέντρα ελευθέρων σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα δρομολογείται από το υπουργείο Παιδείας η ενσωμάτωση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η Ελλάδα όφειλε να κυρώσει τη σχετική νομοθεσία από το 2007 και για τον λόγο αυτό, στη γνωμοδότησή τους, οι σύμβουλοι Επικρατείας εισηγούνται την τριετή αναδρομική ισχύ του διατάγματος.
Η τοποθέτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του θέματος σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα 44/2005, που προβλέπει ότι όποιος εξασφαλίζει αναγνώριση από το αρμόδιο Συμβούλιο Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μπορεί να καλύπτει θέσεις στον δημόσιο τομέα, δρομολογεί τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όσων ευρωπαίων πολιτών πετυχαίνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πτυχία τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με το εν λόγω διάταγμα, καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Εξωτερικού (ΣΑΕΙΤΕ), το οποίο είχε ιδρυθεί το 2000 και αντικαθίσταται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Το ΣΑΕΠ θα παραμείνει ενεργό έως την 1η Ιανουαρίου του 2013. Από τούδε και στο εξής την ευθύνη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων θα επωμιστούν τα επιμελητήρια και οι επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις.

Σχόλια