ΣτΕ: Προσφυγές ιδιοκτητών για την αξία των ακινήτων τους

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 18 ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχή της Νέας Μάκρης, ζητώντας να ακυρωθεί σχετική υπουργική απόφαση, κατά το σκέλος εκείνο που καθορίζεται η τιμή των ακινήτων τους στο ποσό των 620 ευρώ ανά τ.μ, για τα έτη 2011,2012
και 2013.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, η επίμαχη τιμή καθορίστηκε για περιοχή, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αξιών, προκειμένου να γίνει ο προσδιορισμός του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, ενώ η ένταξή της στο σχέδιο πόλης είχε ακυρωθεί με παλαιότερη απόφαση του ΣτΕ. Επίσης, σύμφωνα με την προσφυγή, για τον καθορισμό της τιμής χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία και δηλώσεις τους 2010, χωρίς αξιολόγηση των παρουσών δεινών οικονομικών συνθηκών και χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για τα χαρακτηριστικά των ακινήτων και το είδος των συναλλαγών, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί, αν η εν λόγω τιμή ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία τους.
Τέλος, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παραβίαση του αρ.17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας, καθώς, όπως εξηγούν οι ιδιοκτήτες, οδηγούνται σε υπέρμετρη επιβάρυνση και περιορισμό των περιουσιακών στοιχείων τους, αφού εκτός από το φόρο ακίνητης περιουσίας, καλούνται να καταβάλλουν φόρο και για τα τμήματα των ακινήτων τους που ρυμοτομούνται ή οφείλονται ως εισφορά σε γη, με συνέπεια να προσβάλλεται ο πυρήνας του περιουσιακού δικαιώματός τους.
 

Σχόλια