ΣτΕ: Προσφυγές κατά του σχεδίου «Αθηνά»

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων, η Επαγγελματική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, καθώς και φοιτητές διαφόρων ΤΕΙ της χώρας, ζητώντας την ακύρωση Προεδρικών Διαταγμάτων του σχεδίου «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας.

Πρόκειται για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο προβλέπονται τροποποιήσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και συνενώσεις τμημάτων, ίδρυση νέων κλπ.

Οι προσφεύγοντες επικαλούνται αντισυνταγματικότητα των διαταγμάτων και ειδικότερα, παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων αλλά και των δικαιωμάτων της επαγγελματικής ελευθερίας και συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι σε διάφορα τμήματα γίνεται κατακερματισμός του γνωστικού αντικειμένου και δημιουργείται ασάφεια ως προς τους τίτλους σπουδών και την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τέλος, στις προσφυγές γίνεται λόγος για υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών και για σύγχυση όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μένουν αρρύθμιστα.

Σχόλια