ΣτΕ: Προσφυγή για την κατάργηση οργανικών θέσεων στο Δημόσιο

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγε ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ζητώντας την ακύρωση, ως παράνομων και αντισυνταγματικών, τόσο της απόφασης του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης για τη στελέχωση του ΕΟΤ, όσο και της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καταργήθηκαν 98 θέσεις μόνιμου προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει, ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς και τη συνταγματική πρόβλεψη για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Άλλωστε, όπως τονίζεται, στην προσφυγή, σύμφωνα με το αρ.103 του Συντάγματος, δεν μπορεί να απολυθεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος χωρίς προηγούμενη σχετική απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επίσης, ο Σύλλογος επικαλείται το ανυπόστατο της πράξης του κυβερνητικού συμβουλίου μεταρρύθμισης, λόγω μη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνέπεια το ανυπόστατο της απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η έκδοση της οποίας στηρίζεται στην πρώτη απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου.

Σημειώνεται τέλος, ότι πρόκειται για την πρώτη προσφυγή που κατατίθεται στο ΣτΕ για την κατάργηση οργανικών θέσεων του Δημοσίου.

Σχόλια