ΣτΕ: Προσφυγή για την μείωση των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν δυο καθηγητές θεολόγοι, υποστηρίζοντας ότι η από 27 Ιουνίου 2014, απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας που ορίζει μείωση κατά 50% των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών στο Λύκειο είναι αντισυνταγματική και παράνομη.

Ειδικότερα, οι δύο καθηγητές ζητούν την προσωρινή αναστολή και στη συνέχεια την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία περιορίζεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών στο Λύκειο σε μία ώρα την εβδομάδα, από δύο που διδασκόταν μέχρι σήμερα.

Στην προσφυγή τους επικαλούνται απόφαση του ΣτΕ, του 1988, σύμφωνα με την οποία, η μείωση των ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών σε μια ώρα εβδομαδιαίως είναι αντισυνταγματική.
Σημειώνεται ότι το ΣτΕ τότε είχε κρίνει ότι η μείωση του μαθήματος των θρησκευτικών σε μία ώρα “δεν αποτελεί κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και εν όψει του ειδικού σκοπού, εις τον οποίον αποβλέπουν αι διατάξεις του Συντάγματος” απαιτούμενο “ικανόν αριθμόν ωρών διδασκαλίας”.

Επίσης, οι δύο καθηγητές υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή στα σχολεία του μαθήματος των θρησκευτικών και η διδασκαλία του σε επαρκή αριθμό ωρών, αποτελεί επιταγή του άρθρου 16 του Συντάγματος, όπως αυτή διατυπώθηκε και στο Ν. 1566/1985, αλλά και ότι η απόφαση του υφυπουργού για τον περιορισμό των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, είναι άκυρη λόγω έλλειψης αιτιολογίας.
 

Σχόλια