ΣτΕ: προσφυγή για τον ΕΝΦΙΑ λόγω αντικειμενικών αξιών

0

 

Με προσφυγή την οποία κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δύο ιδιοκτήτριες ακινήτων στρέφονται κατά των αντικειμενικών αξιών με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Όπως σημειώνεται στην προσφυγή τους, ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα πλαίσια εφαρμογής πλασματικών και εσφαλμένων φορολογητέων αξιών, καθώς αντισυνταγματικά και παράνομα οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2007, αν και λόγω της οικονομικής κρίσεως οι εμπορικές αξίες των ακινήτων έχουν μειωθεί εντυπωσιακά. 

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το ΣτΕ την ακύρωση τεσσάρων αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες καθορίζεται
ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης του ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται, ότι οι αντικειμενικές αξίες συνιστούν τη βάση υπολογισμού της φορολογητέας αξίας για τον προσδιορισμό του τελικού ποσού του ΕΝΦΙΑ και αφορούν στα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου αυτές ισχύουν. 

Τέλος, ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου. Για τον συγκεκριμένο λόγο προβλέφθηκε νομοθετικά ότι οι αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια. 
 

Σχόλια