ΣτΕ: Προσφυγή κατά του νέου τρόπου επιλογής των ηγεσιών των Αν. Δικαστηρίων

0

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγαν οι σύμβουλοι Επικρατείας Ν. Ρόζος και Χ. Ράμμος, οι οποίοι στρέφονται κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη και του υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας να ακυρωθεί η από 28.4.2010 απόφασή του με την οποία προεπιλέγησαν οκτώ συνάδελφοί τους, μερικοί εκ των οποίων είναι και νεότεροί τους, για την κάλυψη δύο θέσεων αντιπροέδρων του ΣτΕ, σύμφωνα με το νέο σύστημα επιλογής που προβλέπει ο Ν. 3841/2010.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το υπουργικό συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του υπουργού Δικαιοσύνης προεπιλέγει δικαστές για τις κενές θέσεις και διαβιβάζει τα ονόματα στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος. Τον τελικό λόγο έχει το υπουργικό συμβούλιο, που καλείται να εξετάσει και τη γνωμοδότηση.
Στις προσφυγές τους, οι δύο Σύμβουλοι, επισημαίνουν ότι Το Σύνταγμα επιτάσσει η επιλογή των προς προαγωγή δικαστών να γίνεται “άπαξ και όχι σε αλληλοδιάδοχα στάδια από το υπουργικό συμβούλιο”.
Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι ο νέος τρόπος επιλογής των προέδρων και αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, των Γενικών Επιτρόπων Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Δικαστηρίων είναι αντίθετος στο άρθρο 90 του Συντάγματος. Διατείνονται, τέλος, ότι αντίθετος στις ίδιες συνταγματικές διατάξεις είναι και ο Ν. 3841/2010.
Οι προσφεύγοντες Σύμβουλοι τονίζουν ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για τις προαγωγές στις ανώτατες βαθμίδες της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι το υπουργικό συμβούλιο.
Εξάλλου, αναφορικά με τον ένα από τους οκτώ προεπιλεγέντες υποψηφίους, τον σύμβουλο Επικρατείας, Μιχάλη Βηλαρά, οι δύο συνάδελφοί του, που προσέφυγαν ενώπιον του ΣτΕ, υποστηρίζουν ότι δεν έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη από τον νόμο τριετή θητεία στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας, προκειμένου να μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του αντιπροέδρου.

Σχόλια