ΣτΕ: Προσφυγή ΟΙΕΛΕ για απολύσεις και μείωση αποζημιώσεων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), ζητώντας την ακύρωση, ως παράνομων και αντισυνταγματικών, πληθώρας διατάξεων, με τις οποίες απελευθερώνεται το επιτρεπόμενο όριο των νόμιμων απολύσεων και μειώνεται το ύψος των αποζημιώσεων.
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την ακύρωση διατάξεων του ν.4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙ), αλλά και της από 28.2.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) καθώς και της από 12.7.2013 εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εργασίας. Στο κείμενο της προσφυγής τονίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ότι οι εργασιακές σχέσεις τους καθορίζονται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.
Επίσης, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παραβίαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, καθώς επίσης και του άρθρου 16 του Συντάγματος για το δικαίωμα στην παιδεία και του άρθρου 5, για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας στο πλαίσιο της οποίας κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ελεύθερης κατάρτισης των εργασιακών συμβάσεων.