ΣτΕ: Προσφυγή της ΚΕΔΕ για τη διαθεσιμότητα

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων και των σχολικών φυλάκων, με βάση τις δύο γνωμοδοτήσεις που συνέταξε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.Γ. Σωτηρέλης, αναφορικά με τη συνταγματικότητα της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων και την κατάργηση υπηρεσιών και νομικών προσώπων των ΟΤΑ με υπουργική απόφαση.

Ο κ.Σωτηρέλης καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι επίμαχες διατάξεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα και θίγουν την κατοχυρωμένη αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η κατάργηση και η σύσταση θέσεων στους ΟΤΑ, χωρίς πρόβλεψη κριτηρίων αξιολόγησης των οργανωτικών δομών τους και χωρίς τη συμμετοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θίγει την αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας και αμβλύνει δραστικά την ικανότητα των ΟΤΑ να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις τοπικές υποθέσεις.

Η μεταφορά δε του συνόλου των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας στην κεντρική διοίκηση, παρά το γεγονός, ότι οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες αυτές αφορούν διαχείριση τοπικών υποθέσεων, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 102 παρ.1 του Συντάγματος με το οποίο θεσπίζεται τεκμήριο αρμοδιότητας των ΟΤΑ για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Βασιζόμενη στις ως άνω γνωμοδοτήσεις, η ΚΕΔΕ προσφεύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να εξεταστεί η συνταγματικότητα του επίμαχου μέτρου.

 

Σχόλια