ΣτΕ: προσφυγή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) η οποία εκπροσωπεί τους συνταξιούχους του Δημοσίου, για την ακύρωση του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες αναπροσαρμόζονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις, άνω των 1.300 ευρω.

Η ΠΟΠΣ στην αίτησή της αναφέρεται σε παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έγιναν με το Ν. 4051 και το Ν. 4093/2016, καθώς δεν είχε προηγηθεί – ως οφείλεται – μελέτη επιπτώσεων στη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών φορέων και στο επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων.

Σημειώνεται επίσης, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), ότι η κυβέρνηση αγνόησε τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ), μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις συντάξεις, κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών.