ΣτΕ: Προσφυγή των δικαστικών υπαλλήλων Πειραιά για τις μετατάξεις

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά, διαμαρτυρόμενος για το πρόγραμμα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος ζητά την ακύρωση, ως παράνομης και αντισυνταγματικής, της σχετικής υπουργικής απόφασης, κατά το σκέλος που προβλέπει μετάταξη υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τοποθέτησή τους σε θέσεις μονίμων δικαστικών υπαλλήλων, στα Δικαστήρια του Πειραιά. Πρόκειται για υπαλλήλους που υπηρετούσαν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στο ΤΕΙ Αθήνας και είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με το Σύλλογο, οι επίμαχες μετατάξεις αντίκεινται ευθέως στο Σύνταγμα, καθώς παραβιάζουν την αρχή διάκρισης των εξουσιών και προσβάλλουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή, οι δικαστικοί υπάλληλοι συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, προστατευόμενη από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις, αναφορικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η επίμαχη απόφαση πρόκειται να αποβεί σε βάρος τόσο της λειτουργίας των δικαστηρίων, όσο και του δημόσιου συμφέροντος, καθώς οι υπάλληλοι που μετατάσσονται δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη σύνθεση των δικαστηρίων αλλά ούτε και δικαίωμα υπογραφής σε δημόσια έγγραφα.

Σημειώνεται τέλος, ότι τον Απρίλιο είχε ασκηθεί επίσης προσφυγή κατά παλαιότερης απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καλούνταν υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, προκειμένου να τοποθετηθούν στα Δικαστήρια του Πειραιά.

Σχόλια