ΣτΕ: Πρόστιμα για παράβαση ελεγχόμενης στάθμευσης μόνο βάσει του ΚΟΚ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι τα νομαρχιακά, δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δεν μπορούν να καθορίζουν το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σε παραβάτες της ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς ορίζονται αποκλειστικά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπονται αποκλειστικά από τον ΚΟΚ που θεσπίστηκε με το Ν. 2696/99.

Το ΣτΕ έκανε εν μέρει δεκτή προσφυγή δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της υπ. αριθμόν 2738/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία καθορίστηκε σε 23 ευρώ το ύψος του προστίμου για τους παραβάτες της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Το ΣτΕ έκρινε ότι με τη θέσπιση του ΚΟΚ του 1999, τα νομαρχιακά, δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια επιτρέπεται να ρυθμίζουν τους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης με τη σήμανση «P – 69» καθώς και το οικείο τέλος στάθμευσης.

Τα πρόστιμα, όμως, που επιβάλλονται για παράβαση της ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ΚΟΚ.