ΣτΕ: πρώτα η απολογία μετά η επιβολή προστίμου

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναίρεσε απόφαση του Εφετείου Λάρισας για την επικύρωση φορο-προστίμων σε αγρότη, υποστηρίζοντας ότι, κατά το Σύνταγμα, η εφορία υποχρεούται, πριν την επιβολή προστίμου να καλέσει τον παραβάτη προκειμένου να παραθέσει τις απόψεις του.
Στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, το εφετείο Λάρισας είχε επικυρώσει δύο πρόστιμα για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε αγρότη, αξίας 16.331 ευρώ. Το ΣτΕ αναίρεσε την απόφαση και παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο για νέα κρίση.
Η ακρόαση του παραβάτη, τονίζεται στη σχετική απόφαση, αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας.

Σχόλια