ΣτΕ: Ρύθμιση για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς του ΕΣΥ

0

Το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την πρόβλεψη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και παράλληλα καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις κ.λπ. συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Το ΣτΕ έκρινε στη συνέχεια, ότι είναι παράνομη η διάταξη του σχεδίου Π.Δ. που δεν προβλέπει έλεγχο από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων, ούτε των πράξεων που εκδίδονται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών επί των ασκουμένων ενστάσεων κατά των εισηγήσεων, καθώς και της πράξης του Συμβουλίου, με την οποία τελειούται η διαδικασία της επιλογής.

Σχόλια