ΣτΕ: Σε ισχύ η επίταξη

0

Με τις υπ αριθμό 1115-1116/2010 αποφάσεις της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον Παν. Πικραμμένο, απέρριψε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, τις αιτήσεις Συνδικάτων και Σωματείων ιδιοκτητών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων που ζητούσαν να ανασταλούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του υπουργού Μεταφορών, με τις οποίες έγινε η επίταξη των βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης. Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Στις αιτήσεις τους, οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων υποστηρίζουν ότι από την επίταξη υφίστανται ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές, συμβατικές και δανειακές τους υποχρεώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις η κατάσταση οδηγεί στην κατάπτωση σε βάρος τους ποινικών ρητρών.
Από την πλευρά του, πάντως, το υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι η επίταξη δεν επέφερε καμία μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυτοκινήτων.

Σχόλια