ΣτΕ: Στα 70 η αποχώρηση των φαρμακοποιών

0

Μόλις συμπληρώσουν το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους θα αποχωρούν από την ενεργό δράση οι φαρμακοποιοί, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανατρέποντας αντίθετη νομολογία τμήματος του δικαστηρίου, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η υποχρεωτική αποχώρηση ή η ανάκληση της άδειας στο 70ό έτος, αποτελεί ένα συνταγματικό θεμιτό περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας, εφόσον συνδέεται με τις βιολογικές και πνευματικές ικανότητες των φαρμακοποιών και φαίνεται να είναι αντικειμενικά εύλογο.
Κατά το ΣτΕ (2204/10), η θέσπιση ορίου ηλικίας είναι συνταγματικά ανεκτή όταν γίνεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αφού ληφθούν υπόψη η βιολογική κάμψη που προκαλεί ο χρόνος στον άνθρωπο, οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και οι ειδικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία στον φαρμακοποιό.
Το 70ό έτος της ηλικίας είναι εύλογο και δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, αφού συνήθως στην ηλικία αυτή -αναφέρεται στην απόφαση- παρατηρείται μείωση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του επαγγέλματος και έτσι να θέσει σε κίνδυνο τον ασφαλή και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα.
Απόρριψη προσφυγών
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε προσφυγές 20 φαρμακοποιών που ζητούσαν να ακυρωθεί η θέσπιση ορίου ηλικίας για την αποχώρησή τους, ενώ το 1989 είχε δεχθεί ότι ήταν αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση (του 1985) που είχε προβλέψει την υποχρεωτική αποχώρησή τους στο 65ο έτος της ηλικίας τους και με 35ετή άσκηση του επαγγέλματος υπό προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης.
Σύμφωνα με την πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου, η αποχώρηση λόγω ηλικίας δεν παραβιάζει τη συνταγματική κατοχυρωμένη οικονομική και επαγγελματική ελευθερία ούτε την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν αφορά την πρόσβαση αλλά την άσκηση του επαγγέλματος, διότι έγινε από δικαιολογημένο έντονο ενδιαφέρον του κράτους για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος αλλά και για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτό των νέων φαρμακοποιών

Σχόλια