ΣτΕ: Στην ολομέλεια το τέλος ρύπανσης

0

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΤΜΕΑΡ) συνιστά φόρο και όχι ανταποδοτικό τέλος, έκρινε το B τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαιώνοντας σχετική προσφυγή βιομηχανικού ομίλου που αμφισβήτησε την ανταποδοτικότητά του, θεωρώντας ότι ο καταναλωτής δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος έναντι του ποσού που καταβάλλει αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται.

Με την απόφασή του το Β τμήμα του ΣτΕ, παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, αφού έκρινε ότι η επίμαχη οικονομική επιβάρυνση για την ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι ειδικό τέλος αλλά φόρος.

Η αμφισβήτηση της ανταποδοτικότητας του τέλους, μέσω του οποίου αποπληρώνονται οι μονάδες ΑΠΕ, δημιουργεί νέα δεδομένα και ανατρέπει το καθεστώς που διέπει το ΕΤΜΕΑΡ. Μέχρι σήμερα, η αναπροσαρμογή γινόταν με βάσει τις εισηγήσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΥΠΕΚΑ, με απόφαση της ΡΑΕ. Με την απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση και η αναπροσαρμογή να γίνεται με νόμο από τη Βουλή.