ΣτΕ: Συνέχεια των έργων στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

0

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι λόγοι που προέβαλαν οι κάτοικοι για την αναστολή ήταν αβάσιμοι. Κατά συνέπεια οι επίμαχες πράξεις μπορούν να εκτελεστούν κανονικά μέχρι την οριστική εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι. Τα έργα εντάσσονται σε επενδυτικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των μεταλλείων στην Χαλκιδική, ενώ με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις παραχωρήθηκαν από το Δημόσιο εκτάσεις δημοσίου δάσους στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» για την κατασκευή υποδομών. Οι κάτοικοι προέβαλαν ότι με την εκτέλεση των πράξεων θα επηρεαζόταν δραστικά το δασικό περιβάλλον της περιοχής, το δικαστήριο όμως έκρινε ότι η επένδυση θα αποτελέσει όχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή, ενώ η αποψίλωση θα προχωρήσει σταδιακά υπό την επίβλεψη των δασικών υπηρεσιών.