ΣτΕ: Συνταγματικές οι διατάξεις του “Καλλικράτη”

0

Τα μέλη του ανωτάτου ακυρωτικού ουσιαστικά αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις των κ.κ. Ν. Μαρκουλάκη και Π. Καρλή, οι οποίοι σημείωσαν ότι «δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος νόμος με τον οποίο προβλέπεται η κατάργηση, ακόμη και σε ευρύτατη έκταση, πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συνένωση ή συγχώνευσή τους σε ενιαίους (μεγαλύτερους) οργανισμούς και η ανάθεση στους οργανισμούς αυτούς της διοίκησης των τοπικών υποθέσεων των καταργούμενων Δήμων και Κοινοτήτων βάσει τοπικών δεδομένων και κριτηρίων, τα οποία συναρτώνται κατ΄ αρχήν με τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες των οικείων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος».

Κατά την ίδια συνεδρίαση υπήρξε μειοψηφία τριών δικαστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι συνενώσεις είναι αντισυνταγματικές, καθώς δεν διευκρινίζονται με ειδική αιτιολογία τα κριτήρια που αξιοποιήθηκαν. Ως εκ τούτου απορρίφθηκαν οι προσφυγές Δήμων και Κοινοτήτων που υποστήριζαν πως το σχέδιο είναι αντισυνταγματικό.

Σχόλια