ΣτΕ: συνταγματική η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

0

Η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους αποτελεί μεν περιορισμό της ελευθερίας όσων καπνίζουν, ωστόσο ο περιορισμός αυτός θεωρείται θεμιτός καθώς το σχετικό μέτρο στηρίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία της υγείας των πολιτών, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
    
Πιο συγκεκριμένα, το Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου με το ανωτέρω σκεπτικό, απέρριψε  προσφυγές που είχαν καταθέσει ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κέντρων Εστίασης και Διασκέδασης» και 150 επιχειρηματίες. Οι προσφεύγοντες ζητούσαν την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που απαγορεύει το κάπνισμα στις επιχειρήσεις τους και προβλέπει την επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Υποστήριξαν μάλιστα ότι η καθολική απαγόρευση αντιβαίνει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας ενώ προσέθεσαν ότι το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των φόρων που τους επιβάλλονται, πλήττουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα
    
Η πλειοψηφία των Συμβούλων δέχθηκε ότι ο περιορισμός αυτός δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, το οποίο αφορά στην προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που εγκυμονεί το κάπνισμα ενώ η απαγόρευση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον συνιστά θεμιτό περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας των ιδιοκτητών. Παράλληλα, έκρινε ότι τα απαγορευτικά μέτρα είναι αντικειμενικά, πρόσφορα και αναγκαία και δεν παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αφού τα αρχικά ηπιότερα μέτρα (διαχωρισμός χώρων καπνιστών – μη καπνιστών στο ίδιο κέντρο) αποδείχθηκαν απρόσφορα.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι μειοψηφούντες δικαστές υποστήριξαν ότι οι συνταγματικές αρχές για την ανθρώπινη αξία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας επιβάλλουν στην πολιτεία να αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος δικαιούται να ζει υπό ιδίαν ευθύνη, διαφορετικά η αναγωγή του κράτους σε υπέρτατο λογικό προστάτη αναιρεί την ελευθερία των ανθρώπων, με συνέπεια την απώλεια της αξιοπρέπειάς τους.

 

Σχόλια