ΣτΕ : Συνταγματική η διαθεσιμότητα των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τρεις αποφάσεις της με αριθμ.15-17/2015, απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους νομικούς ισχυρισμούς, τόσο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, όσο και 461 πρώην δημοτικών αστυνομικών, από διάφορους δήμους της χώρας, που ζητούσαν να κριθεί αντισυνταγματικό το καθεστώς της διαθεσιμότητας στην οποία τέθηκαν, μετά την  εφαρμογή των νόμων 4093/2012 και 4172/2013.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι η διαθεσιμότητα των πρώην δημοτικών αστυνομικών δεν προσκρούει στο άρθρο 103 του Συντάγματος, καθώς η κατάργηση αυτή «υπαγορεύθηκε από την μεταβολή αντιλήψεων του νομοθέτη ως προς τον τρόπο οργανώσεως δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και από επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι υπηρετούντες στη Δημοτική Αστυνομία τελούσαν, επίσης, υπό ιδιαίτερο καθεστώς προσλήψεων, αλλά και υπό ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς, εξαιρούμενο κατ΄ αρχήν από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ακριβώς λόγω της φύσεως των ασκουμένων από αυτούς καθηκόντων». Επίσης, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ δεν παραβιάζονται: α) η συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, β) η συνταγματική αρχής της διάκρισης των εξουσιών, γ) η αρχή της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και δ) η αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών.

Ακόμη, οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η θέση σε διαθεσιμότητα του εν λόγω κλάδου των εργαζομένων δεν προσκρούει στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, που έχει κυρωθεί με τον νόμο 1850/1989, και ούτε αντιβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οδηγία 2000/78 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Επίσης, έκριναν ότι δεν προσκρούει η διαθεσιμότητα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και στον Υπαλληλικό Κώδικα.

 

Σχόλια