ΣτΕ: Συνταγματική η έκτακτη εισφορά του 2009

0

Η απόφαση της Ολομέλειας φαίνεται να ανατρέπει την αντίθετη απόφαση του Β’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Τον Μάρτιο του 2011, η επταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος είχε κρίνει αντισυνταγματική τη ρύθμιση του άρθρου 18 του ν. 3758/2009 που επέβαλε την έκτακτη εισφορά επί των εισοδημάτων, τα οποία είχαν αποκτηθεί πριν την 1.1.2008.

Τότε, η υπόθεση λόγω της αντισυνταγματικότητας είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση. Η Ολομέλεια έκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η επιβολή της έκτακτης εισφοράς είναι θεμιτή και δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά την προσφυγή φορολογούμενου, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, με το οποίο είχε καταλογισθεί σε βάρος του έκτακτη οικονομική εισφορά 10.000 ευρώ, υπολογισθείσα στα δηλωθέντα, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (χρήσης 2007) εισοδήματά του. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σχόλια