ΣτΕ: συνταγματική η επιβάρυνση των φαρμακευτικών εταιρειών

0

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, για τον τρόπο απόδοσης του ποσού επιστροφής των φαρμάκων

Συνταγματική κρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μέτρο με το οποίο επιβαρύνονται οι φαρμακευτικές εταιρείες με 9% επί των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, προς απόδοση των σχετικών ποσών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. όπως ο ΕΟΠΥΥ και ο Οίκος Ναύτου.

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες απόδοσης των σχετικών ποσών «επιστροφής» (rebate), κατ’ εφαρμογή του νόμου 4052/2012.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δέχθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία, την αναλογικότητα και την κρατική υποχρέωση, σχετικά με την περίθαλψη και την υγεία, λαμβάνοντας υπόψη και την υφιστάμενη δημοσιονομική κρίση.
 
Η μειοψηφία  δέχθηκε ότι το μέτρο είναι αντισυνταγματικό, καθώς έχει ως συνέπεια τη διάθεση σημαντικού αριθμού φαρμάκων σε τιμές κάτω του κόστους.

Σχόλια