ΣτΕ: συνταγματική η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

0

Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, κατά πλειοψηφία, συνταγματική τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές. Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, με Πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ράμμο και Εισηγητή τον πάρεδρο Ιωάννη Μιχαλακόπουλο, έκρινε κατά πλειοψηφία με την υπ΄ αριθμ. 18/2019 απόφασή της, ότι δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας με την υπ’ αριθμ. 75812/6.7.2017 απόφαση [ΥΑ] του τότε υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου, με την οποία καθορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.

Επίσης, απορρίφθηκαν στο σύνολό τους οι αιτήσεις ακύρωσης ως αβάσιμες και έγιναν δεκτές οι παρεμβάσεις – υπέρ της ισχύος της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης – της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, κα.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση [ΥΑ] δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς η εξαίρεση λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά μόνο στο αναγκαίο και ικανό μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές στις οποίες διαπιστωμένα υφίσταται αξιόλογη -σε εθνική κλίμακα- τουριστική κίνηση.

Επίσης, κρίθηκε ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση [ΥΑ] επιδιώκει θεμιτό και πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην τόνωση και την ενίσχυση του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο ανταγωνισμός. Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές αφορά μέρος της χώρας και συγκεριμένες περιόδους του έτους, έτσι ώστε να μην τίθεται ζήτημα μετατροπής της εξαίρεσης σε κανόνα.

Η θέση της μειοψηφίας

Οι σύμβουλοι Επικρατείας Ηλίας Μάζος και Χριστίνα Σιταρά, καθώς και ο πάρεδρος Ιωάννης Μιχαλακόπουλος, μειοψηφούντες υποστήριξαν ότι:

[1] Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, τον ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την 106η διεθνή σύμβαση εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

[2] Επίσης, η μειοψηφία επισημαίνει ότι η απόφαση της Ολομέλειας τους ΣτΕ του έτους 2017 (100/2017), με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική και μη νόμιμη η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές, έχει την δέουσα τεκμηρίωση. 

Σχόλια