ΣτΕ: Συνταγματική η ρύθμιση καταβολής του 50 τοις εκατό της οφειλής για άσκηση έφεσης επί φορολογικών διαφορών

0

Συνταγματική και συμβατή με την ΕΣΔΑ έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι για την άσκηση έφεσης επί φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών, ο εφεσιβάλλων υποχρεούται να καταθέτει το ½ του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Με την υπ’ αριθμό 1619/2012 απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ τόνισε ότι η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί την ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του Δημοσίου και δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε την ΕΣΔΑ.

Την συνταγματικότητα της ρύθμισης είχε αμφισβητήσει εταιρεία γεωργικών προϊόντων, η οποία ισχυριζόταν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αντίκειται στο άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος και στο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, καθώς αποτελεί αντικίνητρο για την εισαγωγή της δίκης σε δεύτερο βαθμό κρίσης και περιορίζει ως εκ τούτου το δικαίωμα των διοικούμενων σε δικαστική προστασία. Η Ολομέλεια του ΣτΕ λαμβάνοντας υπόψη και την αιτιολογική έκθεση του ν.3900/2010, επεσήμανε ότι σκοπός της ρύθμισης είναι η άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών του Δημοσίου από την διατήρηση εκκρεμών δικών για τα φορολογικά επί μακρό διάστημα, καθώς και η αποθάρρυνση των υπόχρεων από την άσκηση ενδίκων μέσων με μόνο σκοπό την καθυστέρηση καταβολής της οφειλής.