ΣτΕ: Συνταγματική και νόμιμη η αύξηση του παραβόλου των μηνύσεων

0

Απερρίφθη από το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση των δέκα (10) περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων, για κατάργηση της σχετικής αύξησης. Βασικό επιχείρημα των Δικηγορικών Συλλόγων ήταν ότι με την αύξηση παραβιάζονται βασικές συνταγματικές αρχές και δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση των πολιτών. Αντίθετα το ΣτΕ σηεμίωσε ότι η επιβολή αυξημένου παραβόλου για την κατάθεση μηνύσεως στοχεύει καταρχήν «στον περιορισμό του μεγάλου όγκου αστήρικτων και προπετών μηνύσεων».

Ειδικότερα, το Β Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αύξηση από δέκα (10) σε εκατό (100) ευρώ του παραβόλου που συνοδεύει την κατατεθείσα μήνυση, καθώς και την αύξηση από δέκα (10) σε πενήντα (50) ευρώ του αντίστοιχου παραβόλου για την παράσταση της πολιτικής αγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα παράβολα κατά την κατάθεση των μηνύσεων και την παράσταση της πολιτικής αγωγής δεν αποτελούν φορολογικά βάρη κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, καθώς «έχουν το χαρακτήρα δικαστικών τελών με σημαντικά στοιχεία ανταποδοτικότητας».

Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε η αίτηση των δέκα (10) περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων, που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ υποστηρίζοντας, μεταξύ των άλλων, ότι το επίμαχο παράβολο αποτελεί φόρο.

Άλλωστε όπως σημειώνεται από το ΣτΕ, σε περίπτωση ευδοκίμησης της μηνυτήριας αναφοράς, το παράβολο επιστρέφεται στο μηνυτή.

Σχόλια